Vanaf 11 januari 2023 diverse avonden inspraak mogelijk

Inspraakprocedure van het voorontwerp Bestemmingsplan+.  Met het Bestemmingsplan+ stelt de gemeente Veere één actueel bestemmingsplan op voor alle kernen in de gemeente Veere. Op dit moment heeft elke kern nog zijn eigen bestemmingsplan. Deze bestemmingsplannen zijn medio 2010/2011 vastgesteld. In de periode na vaststelling van deze bestemmingsplannen is er veel veranderd. Daarom worden deze bestemmingsplannen geactualiseerd op basis van feitelijk gebruik. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen.

Samen komen we tot één nieuw Bestemmingsplan+ voor de kernen. De gemeente Veere nodigt u uit om het voorontwerp van het Bestemmingsplan+ in te zien en waar nodig, te informeren als u van mening bent dat de bestemming van en/of de aanduiding op uw perceel niet juist of niet volledig is.

Wanneer kunt u het voorontwerp Bestemmingsplan+ inzien? Het plan ligt van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ter inzage op het gemeentehuis. Kijk op de site van de gemeente hoe dit werkt.

Daarnaast zijn er 5 informatieavonden op het gemeentehuis (Traverse 1, 4357 ET in Domburg). U bent welkom om deze bij te wonen. De informatieavonden zijn op: 11, 16, 18, 23 en 25 januari 2023.