HET HERDENKINGSMONUMENT

 

Om het monument te kunnen realiseren heeft de Dorpsraad de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 2012 a € 2000 hiervoor beschikbaar gesteld.

Van het Rabobank coöperatiefonds hebben we de toezegging gekregen van € 2500. Onze dank hiervoor.

Ook de gemeente Veere steunt ons in het oprichten van het monument. Zij heeft de grond die nodig is voor het monument beschikbaar gesteld en staat ons verder bij daar waar nodig.

Van diverse bedrijven hebben we een financiële bijdrage ontvangen. Maar ook hebben zich verschillende vrijwilligers gemeld en hun diensten aangeboden. Hierbij gaat onze speciale dank uit naar de stichting Wings to Victory. Zij hebben er voor gezorgd dat we alle informatie kregen met betrekking tot wat er zich op 22 oktober 1943 hier , aan het Kalfhoeksepad, heeft afgespeeld.

Daardoor is er een mooi monument aan het Kalfhoeksepad gerealiseerd zoals u op onderstaande foto kunt zien

 

 

 

 

 

 

 

wp71bdcd71.png
wp8a2e6f6b_0f.jpg