Over dorpsraad Aagtekerke

Het bestuur van de dorpsraad Aagtekerke wordt gevormd door Aagtekerkenaren. De dorpsraad Aagtekerke zet zich in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Aagtekerke. Inwoners kunnen de problemen en/of kansen met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp op de agenda van de dorpsraad zetten. De dorpsraad Aagtekerke onderhoudt contact met de gemeente Veere. De gemeente informeert ons over plannen in ons dorp, en staat open voor gezamenlijke voorbereiding  van projecten die zij gaat uitvoeren in het dorp.