BuurtWhatsApp

Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid binnen ons dorp. Om de veiligheid te bevorderen is de ‘BuurtWhatsApp Aagtekerke’ opgericht. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte situatie in en om ons dorp. Het doel is dan ook het terugdringen van (kleine) criminaliteit en het aantal woninginbraken te verminderen. Na het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden de bewoners die lid zijn van de groep snel gewaarschuwd en kunnen zij extra alert zijn. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Om de BuurtWhatsApp Aagtekerke te doen slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners lid worden van de BuurtWhatsApp Aagtekerke.

U kunt zich aanmelden door uw naam, adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar:

buurtwhatsapp-aagtekerke@outlook.com

De Spelregels:

  1. Leeftijd

De BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Daarom is de minimale leeftijd voor deelname 16 jaar.

  1. Deelnemers

Doordat het aantal leden per WhatsApp groep beperkt is, is het mogelijk om bij voorkeur één en maximaal twee deelnemers per adres aan te melden. Deelnemers moeten woonachtig zijn in (het buitengebied van) Aagtekerke. Een voorwaarde is dat u beschikt over een mobiele telefoon met WhatsApp.

  1. Verdachte situaties

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.  De groep is niet bedoeld voor vermiste en gevonden huisdieren e.d. Daar is een aparte groep voor “Aagtekerke ditjes en datjes”

  1. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

  1. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR methode

SAAR betekent het volgende:

S = Signaleer, A = Alarmeer 112, A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen), R =reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

  1. Geen babbelbox

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Gebruik daarom de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem!

Ook reageren met een duimpje is niet de bedoeling in een App groep met meer dan 100 mensen.

AED

In ons dorp zijn op diverse plaatsen AED’s opgehangen om snel te kunnen handelen als iemand een hartstilstand heeft. Altijd eerst naar 112 bellen, dan kan direct alle hulpverlening in gang gezet worden.

Er is in Nederland een netwerk van burgerhulpverleners opgezet die opgeroepen kunnen worden in geval van nood. Zij kunnen zien waar de AED’s hangen en krijgen het adres door waar ze heen moeten.

Heeft u zelf BHV of EHBO of een reanimatie cursus gevolgd? Meld u dan aan bij dit netwerk, hoe sneller een AED ter plekke is,  hoe beter de overlevingskansen.

Zie verder: Hartslagnu

MijnGemeente App

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw woon- of werkomgeving. Bijvoorbeeld omdat u last heeft van lawaai, rondslingerend afval, slechte bestrating of vernieling. In zo’n geval kunt u een servicemelding aan de Gemeente Veere doorgeven. Daarmee helpt u ons de woon- en leefomgeving in onze gemeente te verbeteren.

MijnGemeente App downloaden

Daarna kunt u via deze app op een simpele manier een melding doen.

Aagtekerke ditjesendatjes

Aagtekerke ditjesendatjes

Er is naast de buurt whatsapp een aparte groep voor kleinere zaken zonder politie.

Bijvoorbeeld voor vermiste of gevonden huisdieren en goederen of het delen van informatie of evenementen.

Ook hier weer rekening mee houden dat er veel mensen meelezen, dus geen duimpjes of bedankjes sturen.