18 januari 2024 Stemmen voor Kunstwerk

Project kunst in de kern ook in Aagtekerke.

De kunstcommissie heeft een voorstel van 2 kunstenaars, kom dit bekijken en stem mee!

Inwoners kunnen stemmen van 17.00 uur tot 20.00 uur in Hotel Kodde.

23 Januari 2024 19:00 uur Participatieavond starterswoningen

Participatieavond starterswoningen in Amicitia

Belangstellenden kunnen op deze avond meepraten om de behoefte te peilen voor de woningbouw op de vrijgekomen ruimtes op oude gymzaal en speeltuin terrein.

30 Januari 2024 19:00 uur Participatieavond levensloopbestendige woningen

Participatieavond levensloopbestendige woningen in Amicitia

Belangstellenden kunnen op deze avond meepraten om de behoefte te peilen voor de woningbouw op de vrijgekomen ruimtes op oude gymzaal en speeltuin terrein.