Openbare vergadering 20 maart 19:30 uur Amicitia

LET OP AGENDA GEWIJZIGD!

Aan de orde komt: de Noordwestroute en de renovatie en uitbreiding van de Roompot.

We krijgen uitleg en achtergrond informatie over de processen die hiermee samenhangen. Uitleg vanuit de gemeente en van de Roompot.

Daardoor is het agendapunt met Thomas van Sluijs komen te vervallen, hij komt ons graag een andere keer bijpraten over rioolzaken.
Jaarverslag van 2023
Financieel jaarverslag 2023.
a. Herdenkingsmonument. Dit jaar wordt er herdacht dat Walcheren 80 jaar geleden is bevrijd. De
viering( 1 nov.) zal uitgebreider gevierd worden dan andere jaren. U wordt van harte uitgenodigd.
b. Verkeersontwikkeling. U heeft kunnen lezen in de krant dat Aagtekerke in het nieuws is geweest in verband met de ontwikkeling van het toerisme en de gevolgen daarvan voor het verkeer. We hebben inmiddels met de werkgroep Verkeer een verkennende avond gehad voor de ontwikkeling
van plannen voor de toekomst.
c. Dorpsvisie en accommodatiebeleid. De uitwerking hiervan nadert zijn einde en op een paar zaken na zijn we de trotse eigenaar van een prachtig gemeenschapsgebouw met een schitterende speeltuin erbij.
f. Woningbouwbeleid.
Er zijn twee avonden georganiseerd voor de ontwikkeling van starterswoningen en levensloop bestendige woningen. Deze zullen gerealiseerd worden op de ruimtes van de voormalige gymzaal en speeltuin.
Bestuurssamenstelling. We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding. U kunt zich aanmelden bij een van onze leden. Tevens is het mogelijk om een tijdje stage te lopen en zo kennis te maken met
de werkzaamheden.

1 en 2 november 2024 Herdenken en vieren 80 jaar vrede en vrijheid

Reserveer de data alvast in uw agenda:

1 november

11:00 uur Herdenking bij Monument

19:30 uur Herdenken en vieren met alle Aagtekerkers

2 november

10.00-15.00 uur doorlopend programma in:

Amicitia, Dorpskerk en Dorpsplein

Flyer met volledige programma Herdenken en Vieren

1 en 2 november 2024 pdf