Leefbaarheid Aagtekerke

De inwoners van Aagtekerke zijn tevreden over de sfeer in hun dorp. Zij wonen
hier graag omdat het dorp zich qua rust onderscheidt van andere dorpen in de
omgeving. Wel zien zij dat het risico bestaat dat bepaalde voorzieningen kunnen
gaan verdwijnen zoals dat in enkele andere kernen van de gemeente Veere de
afgelopen jaren is gebeurd – i.c. de sluiting van scholen en winkels.

Terras, theetuin of multifunctioneel centrum

Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen denken de inwoners
voor de kortere termijn in het zomerseizoen aan een gezellig terras of theetuin in de dorpskern, bij de molen of het terrein van de leegstaande school. Op de
langere termijn gaan de gedachten uit naar een multifunctioneel centrum waarin meerdere activiteiten kunnen worden ondergebracht: spreekuur huisarts, bankzaken, activiteiten voor ouderen, toneel-/zangavonden.

Vrijwilligers

Opgemerkt wordt dat het welslagen van een terras of multifunctioneel centrum
afhangt voor de inbreng van voldoende vrijwilligers die ook op de langere termijn een bijdrage willen leveren. Voor het stimuleren van economie zijn behalve de middenstand en campings twee pijlers van belang: het exploiteren van het bedrijfsverzamelgebouw en het bevorderen van toerisme. Wat dit laatste betreft wordt geopperd het onderhouden van een facebookpagina en het uitgeven van een boekje waarin wordt aangeven welke mogelijkheden Aagtekerke biedt op het gebied van bedrijvigheid en toerisme.