Tevredenheid over leefgebied

Er bestaat grote tevredenheid onder de inwoners over de staat van het landschap en de natuur rond Aagtekerke: met andere woorden er moeten geen grote ingrepen (meer) plaatsvinden in het landschap zoals die elders door het Waterschap op het grondgebied van de gemeente Veere zijn gedaan.

Biodiversiteit

De gemeente wordt gevraagd de aanleg van bloemakkerranden te stimuleren omdat dit een positieve uitwerking heeft op het toerisme (economisch voordeel) en de bijen en vlinders (biodiversiteit). Aandacht wordt gevraagd voor de overlast door herten en ganzen: vooral de herten rukken steeds verder op in de richting van de woonkern en deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat op termijn sprake is van een plaag.

Wandelen rondom Aagtekerke

De vele binnenwegen maar ook wandelpaden op de percelen van de boeren in de omgeving nodigen uit tot het maken van fietstochten en wandelingen over het Aagtekerkse grondgebied. De wandelpaden zijn echter nog een tamelijk onbekend fenomeen en zou door promotie door de (mini)campinghouders onder de aandacht van de toeristen kunnen worden gebracht.