Geef je mening voor 1 maart 2024!

De gemeente wil dat we meedenken over de geplande woningbouw op de ruimte van de vrijkomende speeltuin en gymzaallocatie in Aagtekerke.

zie onderstaande links en bijgevoegd .pdf formulier voor meer informatie:

Levensloopbestendige woningen

Starterswoningen

Vul de enquete in over woningbouw in Aagtekerke

Zie onderstaande .pdf pdf